Kremacja Sosnowiec

Kremacja to jedna z najstarszych form stosowanych w ramach obrzędów pogrzebowych. Jej historia jest bardzo długa, gdyż kremacje były wykonywane już w starożytności. Ta forma pochówku, bardzo popularna na świecie, staje się coraz popularniejsza także w Polsce. Tym bardziej, że także Kościół katolicki nie jest przeciwny kremacji, choć poleca swoim wiernym tradycyjną formę pochówku czyli złożenie do ziemi trumny z ciałem Zmarłego. O tym, czy zostanie wybrana tradycyjna forma pogrzebu czy kremacja, decyduje przede wszystkim (jeszcze za życia) sam Zmarły. Decyzję tę też często podejmuje jego Rodzina, kierując się różnymi względami – niekiedy ekonomicznymi, a niekiedy także praktycznymi, zwłaszcza w przypadku braku miejsca grzebalnego dla trumny.

Nasz Zakład Pogrzebowy HEBAN Sosnowiec gwarantuje Państwu swoją pomoc w organizacji oraz przeprowadzeniu pogrzebu któremu towarzyszy kremacja. Sosnowiec jest jednym z miast, w którym jest możliwość wybrać właśnie taką formę pochówku.

Przygotowanie do kremacji przebiega tak samo, jak w przypadku pogrzebu tradycyjnego. Poddaje się je zabiegom kosmetycznym, po czym składa się je w trumnie kremacyjnej. Może być ona kartonowa lub drewniana – jednak zawsze pozostaje niepolakierowana oraz pozbawiona ozdób z metalu, gdyż i ona zostaje spopielona wraz z ciałem. Po zakończeniu procesu kremacji prochy umieszcza się w urnie, którą wcześniej wybrała Rodzina Zmarłego.

Przed rozpoczęciem kremacji zazwyczaj Rodzina, Przyjaciele i inni uczestnicy pogrzebu żegnają się ze Zmarłym w kaplicy bądź specjalnej sali pożegnań. Po ostatnim pożegnaniu ciało Osoby Zmarłej przewozi się do krematorium. Przed rozpoczęciem kremacji przeprowadza się ostatnią identyfikację Osoby Zmarłej. Czasem – jeśli Rodzina sobie tego życzy – może obserwować moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego. Kremacja trwa ok. 2-3 godzin. Potem, po ceremonii wyznaniowej lub świeckiej, urna z prochami przewożona jest na cmentarz. Tam najczęściej urna chowana jest do ziemi lub składana w tzw. kolumbarium.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości odnośnie tej usługi pogrzebowej, jaką jest kremacja – pracownicy Zakładu Pogrzebowego HEBAN Sosnowiec wyjaśnią je tak, aby mogli Państwo w spokoju i wolności dokonać właściwego wyboru względem formy pochówku swojego Bliskiego Zmarłego.